Biz hakda

akylly saglyk önümleriniň lideri.

Belove (GZ) Intelligent Technology Co., Ltd. Guanç Guangzhououyň owadan Zengçeng etrabynda ýerleşýär.Senagat we söwda toplumlaýyn kompaniýasy.Kompaniýanyň ofis binasy 2100 inedördül metr, garaşsyz zawodyň meýdany 1530 inedördül metr.Milli saglyk we maşgalany meýilleşdiriş toparynyň esasy lukmançylyk bölümi.Kompaniýada 100-den gowrak in engineeringener we tehniki işgär we 5 sany milli oýlap tapyş patenti bar.Uzak wagt bäri Hytaýyň köp sanly meşhur uniwersitetleri bilen ýakyn aragatnaşykda işleýär, internet we bulut hyzmaty + uly maglumatlary täze we sagdyn iş tertibini döretmek we akylly saglyk önümleriniň lideri bolmak.

Gyzgyn önümler

akylly saglyk önümleriniň lideri.

Habarlar

akylly saglyk önümleriniň lideri.

  • Aşakda (Guanç Guangzhouou) Akylly Maglumat Tehnologiýa Co., Ltd.

    Belove (Guanç Guangzhouou) Akylly Maglumat Tehnologiýasy Co., Ltd. akylly massa products önümlerini gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen bir kompaniýa.Ulanyjylary ýokary hilli, amatly we sagdyn massa products önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris, ...

  • AI intellektini ulanmak: 7-nji Hytaý-Russiýa sergisinde massa chair oturgyçlarynyň geljegi

    Giriş: Soňky ýyllarda massa chair oturgyçlary dynç alşymyzy we aç-açanlygymyzy üýtgetdi.Adamyň elini degirmek we stresleri ýeňletmek üçin ajaýyp ukyplary, öýlere we spalara möhüm goşant goşdy.Indi 7-nji Hytaý-Russiýa sergisinde massa chair oturgyç tehnologiýasynda täze döwür başlandy ...

Has köp önüm

iň ýokary hilli enjamlar we enjamlar barada maglumat